cezex.logo     
Witamy na stronie Cezex.pl


Aktualności
--------------------------------------------------------------------
Dokumenty do pobrania: Przetargi - remonty
----------------------------------------------------------------------------
Kontakt:
--------------------------------------------------------------
- Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
- Obwieszczenia w monitorze i Gazecie Prawnej
- Do kiedy zgłaszać wierzytelność ?
- Wzór zgłoszenia wierzytelności
Piotrków Trybunalski - zakończone
Remont pokrycia dachowego
SWiOR Cezex Piotrków Trybunalski
Warunki przyjęcia oferty na remont dachu w Piotrkowie

Warszawa:
----------------------------------------------------------------------------
- Ogłoszenie rozbiórka rurociągu - zakończone
- Remont dachu - 11.04.2018

Przetarg na:
08.08.2018
-Modernizację oraz przebudowę rozdzielni elektrycznej NN
 Warszawa ul. Modlińska 6
(zakończone)
-Modernizację oraz przebudowę rozdzielni elektrycznej NN
 Warszawa ul.Modlińska 6

(zakończone)
5.02.2019r- Przetarg na:
- Budowa zjazdu indywidualnego Modlińska 6
25.02.2019r- 2-gi Przetarg na:
- Budowa zjazdu indywidualnego Modlińska 6
(zakończone) 
Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.
03-216 Warszawa ul. Modlińska 6
mail: sekretariat@cezex.pl

Przetargi - Ruchomości
--------------------------------------------------------------------
- Ogłoszenie sprzedaż  ruchomości - 1  -zakończone
- Ekspertyza do ogłoszenia 1
- Ekspertyza 2 do ogłoszenia 1

- Ogłoszenie sprzedaż ruchomości - 2  -zakończone
    - makulatura nr 11
    - makulatura nr 14
    - meble i urządzenia gospodarcze 10
    - meble i urządzenia gospodarcze 13
    - meble i urządzenia gospodarcze 18
    - sprzęt elektroniczny nr 9
    - sprzęt elektroniczny nr 12

- Ogłoszenie sprzedaż ruchomości - 3 -zakończone
    - zał.19 makulatura
 
- Ogłoszenie sprzedaż ruchomości - 4 -zakończone
   -zał.19 makulatura

- Ogłoszenie sprzedaż ruchomości -5
   - zał. 20 makulatura zastaw
(zakończone)
- Ogłoszenie sprzedaż ruchomości 6 - znaki towarowe

(zakończone)
- Ogłoszenie sprzedaż ruchomości 7 Warszawa , Piotrków
 (zakończone)

-Ogłoszenie sprzedaż ruchomości 8 z dn.28.09.2018r

(zakończone)

-Ogłoszenie sprzedaż ruchomości 9 z dn. 11.09.2019 r.
(zakończone)
-Ogłoszenie sprzedaż ruchomości 10 z dnia 23.10.2019 r.
(zakończone)

Ruchomości do zbycia
--------------------------------------------------------------------
- Ogłoszenie sprzedaż ruchomości 1    >    Zdjęcia
(nieaktualne)
- Ogłoszenie sprzedaż ruchomości 2    >    Zdjęcia
(nieaktualne)
- Ogłoszenie sprzedaż ruchomości 3    >    Zdjęcia 
(nieaktualne)
-Ogłoszenie sprzedaż ruchomości 4


Wyprzedaż ruchomości Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.
Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2020 r.


Wierzytelności do zbycia
ogłoszenie 12.2021

 

Przetargi - Nieruchomości
--------------------------------------
15.09.2017r - Przetarg na:
- Obwieszczenie przetarg nieruchomość Ruda Śląska
- Obwieszczenie przetarg nieruchomość Warszawa ul.Świerkowa

23.11.2017r - Przetarg na:
-Obwieszczenie Sprzedaż nieruchomości Ruda Śląska
-Obwieszczenie Sprzedaż nieruchomości Poznań
-Obwieszczenie Sprzedaż nieruchomości Piotrków Trybunalski
-Obwieszczenie Sprzedaż nieruchomości W-wa Modlińska
-Obwieszczenie Sprzedaż nieruchomości W-wa Świerkowa

26.03.2018r - Przetarg na:
-Sprzedaż nieruchomości Warszawa
-Sprzedaż nieruchomości Piotrków Trybunalski
-Sprzedaż nieruchomości Poznań

15.10.2018r. - Przetarg na:
- sprzedaż nieruchomości Warszawa - Modlińska 6
- sprzedaż nieruchomości Piotrków Trybunalski - Sosnowa 6/8
- sprzedaż nieruchomości Poznań - Truskawiecka 1

02.11.2018r. - Sprzedaż z wolnej ręki:
- sprzedaż nieruchomości Piotrków Trybunalski Gliniana 16
- sprzedaż nieruchomości Ruda Śląska Kokotek 38
- sprzedaż nieruchomości Poznań Truskawiecka 2 i 4 oraz
  Druskiennicka 9/11

06.12.2018r. - Przetarg na :
- Sprzedaż nieruchomości Warszawa - Świerkowa 2 i 2A

OGŁOSZENIA INFORMACYJNE O SPRZEDAŻY:
- Warszawa ul.Modlińska 6 - zakończone
- Poznań ul.Truskawiecka 1  - zakończone

20.03.2020r - Przetarg na :
-  Poznań  ul.Truskawiecka 1 - zakończone

18.06.2020
- Warszawa ul.Modlińska 6 - zakończone
1.09.2020r - Przetarg na
-Warszawa ul.Modlińska 6 - zakończone
20.10.2021 - ruchomości link